In dit statement kunt u lezen welke gegevens NietBezorgd van u verwerkt en waarom wij dit doen. Ook kunt u hier vinden wat uw rechten zijn en hoe u een verzoek bij ons kunt indienen over de verwerking van uw gegevens. NietBezorgd treedt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op als zogenaamde ‘verwerkersverantwoordelijke’. Dit betekent dat ook wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. Ook houdt het in dat wij bepalen voor welk doel we uw gegevens nodig hebben en welke middelen we hierbij gebruiken.

 

 

Verwerkt NietBezorgd bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Om ons werk te kunnen doen verwerkt NietBezorgd de gegevens uit het intakeformulier.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

NietBezorgd verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening voor onze klanten. Deze dienstverlening betreft in feite het verzorgen van alle benodigde handelingen om de geleden schade van de gedupeerden te verhalen.

Bewaartermijn en beveiliging

NietBezorgd bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij u uw gegevens hebben ontvangen. De criteria van de bewaartermijn zijn onder andere de fiscale bewaarplicht van 7 jaar, de verplichte bewaartermijn van 12 maanden inzake de aangiftes, de noodzaak om een vordering uit te kunnen winnen of het bestaan van een andere wettelijke bewaarverplichting of -termijn.
Daarbij is de bescherming van uw persoonsgegevens voor NietBezorgd van groot belang. We nemen dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Delen met derden?

NietBezorgd deelt uw persoonsgegevens met SODA en mogelijk andere derden als dit nodig is om openstaande vorderingen te kunnen innen. Denk hierbij onder andere aan gerechtsdeurwaarders, betreffende webshops, partners, keurmerken, advocaten, banken, of payment service providers. Ook wordt uw naam, de besteldatum en het aankoopbedrag gedeeld met de webshop in de eerste e-mail. Ook kan het zijn dat wij uw bankrekeningnummer en tenaamstelling delen met de webshop als deze dat nodig heeft om terug te betalen. In principe zijn al deze bovenstaande gegevens die de webshop reeds in bezit heeft omdat u daar ook al gekocht heeft. NietBezorgd kan uw e-mailadres gebruiken voor marketing-doeleinden, niet zijnde spam.

Geheimhouding

De dienstverlening van NietBezorgd maakt het noodzakelijk dat werknemers toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Om ook in dit geval de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze medewerkers een VOG.

Uw rechten en inzage in uw gegevens

U heeft het recht de persoonsgegevens die NietBezorgd van u verwerkt in te zien, en zo mogelijk te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij de wet ons dit niet toestaat. U kunt uw verzoek mailen naar [email protected]. Wel willen we vooraf graag weten of het verzoek echt van u afkomstig is. Bent u niet tevreden met de reactie van NietBezorgd op uw verzoek, of vindt u dat NietBezorgd uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt, dan heeft u het recht om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven. De wet kan bijvoorbeeld worden veranderd, dan verandert onze verklaring natuurlijk mee. De meest recente verklaring vindt u altijd op onze website.
Dit statement is op 6 maart 2022 voor het laatst gewijzigd. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, dan blijft u op de hoogte van veranderingen.

Cookie statement

Op de website van NietBezorgd (www.nietbezorgd.nl) worden verschillende cookies gebruikt. Dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen.

Google

Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Google Analytics verwerkt of opgeslagen. Verder wordt vanuit het Google Analytics account van NietBezorgd geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Het Google Analytics cookie van NietBezorgd is een 3rd-party cookie dat nodig is om de kwaliteit, prestaties en veiligheid van nietbezorgd.nl te kunnen waarborgen. Ook meten wij op deze manier de prestaties van onze marketing campagnes. Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Facebook

Met de Facebook pixel zien wij of marketingcampagnes succesvol zijn en staat retargeting toe. Facebook slaat gegevens op zolang zij deze nodig hebben om producten en diensten aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan uw eigen Facebook-account, worden bewaard tot u uw account verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft.
Facebook verkoopt geen privégegevens aan derden. Zie ook het Privacybeleid van Facebook.

Cloudflare

NietBezorgd wordt aanvullend beveiligd tegen kwaadwillenden via CloudFlare. CloudFlare is een dienst die als een extra schil de website beschermt tegen online aanvallen. Tevens versneld CloudFlare de laadsnelheid van de website. Dit zijn functionele cookies. Wij delen deze informatie niet met derden.

WordPress

Dit zijn functionele cookies. Wij delen deze informatie niet met derden.